حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

$87,000
خرید و فروش خانه در استانبول ترکیه 145 متر

متر: 145

آپارتمان

2 سال پیش

$87,000

متر: 145

آپارتمان

2 سال پیش