حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

$87,000
خرید و فروش خانه در استانبول ترکیه 145 متر

متر: 145

آپارتمان

2 سال پیش

$87,000

متر: 145

آپارتمان

2 سال پیش

$500,000
خرید و فروش خانه ویلایی لوکس استانبول ترکیه

متر: 612

ویلایی

2 سال پیش

$500,000

متر: 612

ویلایی

2 سال پیش

$90,000
فروش خانه در استانبول ترکیه

متر: 144

ویلایی

2 سال پیش

$90,000

متر: 144

ویلایی

2 سال پیش